โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินในและต่างประเทศโดยสายการบินไทย  
       
 

  Airfare Promotion

Airline Routing Effective Date Fare Booking
Start End Start End One way Roundtrip
PG Bangkok Chiang Mai 28-May-2015 31-Oct-2015 2250 4500
PG Bangkok Chiang Rai 28-May-2015 31-Oct-2015 2490 4980
PG Bangkok SIAM REAP 28-May-2015 31-Oct-2015 N/A 7450
PG Bangkok Udon Thani 28-May-2015 31-Oct-2015 1890 3780
PG Bangkok YANGON 28-May-2015 31-Oct-2015 N/A 4990
PG Bangkok Phuket 28-May-2015 31-Oct-2015 2650 5300
PG Bangkok Krabi 28-May-2015 31-Oct-2015 2490 4980
PG Bangkok PHNOM PENH 28-May-2015 31-Oct-2015 N/A 5390
PG Bangkok VIENTIANE 28-May-2015 31-Oct-2015 N/A 4850
PG Bangkok SUKHOTHAI 28-May-2015 31-Oct-2015 2290 4580
PG Bangkok LUANG PRABANG 28-May-2015 31-Oct-2015 N/A 7450
PG Bangkok TRAT 28-May-2015 31-Oct-2015 2550 5100
PG Bangkok LAMPANG 28-May-2015 31-Oct-2015 2390 4780
PG Bangkok LUANG PRABANG 1-Jun-2015 30-Jun-2015 N/A 5590
PG Bangkok VIENTIANE 1-Jun-2015 30-Jun-2015 2590 4090
PG Bangkok SIAM REAP 1-Jun-2015 30-Jun-2015 3190 3990
PG Bangkok PHNOM PENH 1-Jun-2015 30-Jun-2015 2390 3290
PG Bangkok YANGON 1-Jun-2015 30-Jun-2015 2390 3290
PG Bangkok MANDALAY 1-Jun-2015 30-Jun-2015 3690 4590
TG Bangkok MANILA 9-Jun-2015 10-Jul-2015 N/A 6000
TG Bangkok KUALA LUMPUR/PENANG 9-Jun-2015 10-Jul-2015 N/A 3785
TG Bangkok JAKATA/DENPASAR 9-Jun-2015 10-Jul-2015 N/A 7200
TG Bangkok SINGAPORE 9-Jun-2015 10-Jul-2015 N/A 4900
TG Bangkok HOCHIMINH 9-Jun-2015 10-Jul-2015 N/A 3800
TG Bangkok HANOI 9-Jun-2015 10-Jul-2015 N/A 3800
PG Bangkok Chiang Mai 22-Jun-2015 30-Jun-2015 1350 2700
PG Bangkok Chiang Rai 22-Jun-2015 30-Jun-2015 1390 2780
PG Bangkok Krabi 22-Jun-2015 30-Jun-2015 1390 2780
PG Bangkok Phuket 22-Jun-2015 30-Jun-2015 1690 3380
PG Bangkok Udon Thani 22-Jun-2015 30-Jun-2015 950 1900
PG Bangkok LAMPANG 22-Jun-2015 30-Jun-2015 1250 2500
PG Bangkok SUKHOTHAI 22-Jun-2015 30-Jun-2015 1690 3380
 
       
  หมายเหตุ*    
       **ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ที่นั้งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยว***